סכום התרומה
960 ש"ח
40 ספרים
320 ש"ח
18 ספרים
69 ש"ח
1 ספר
אחר

קרן שניאור זלמן

על מנת להתחזק בהוראת הרבי "והחי יתן אל לבו ,הוקמה קרן חסד בשם קרן שניאור זלמן

יהודים יקרים,
בי' אלול העבר, שניאור זלמן פעווזנער הלך לעולמו והוא בן 22 בלבד, כהוראת הרבי לייסד קרן ע"ש המנוח ושכסף הקרן לתמוך ולעשות פעולות בתומ"צ, בנדונינו בפרט, המנוח לא הותיר אחריו כ"א פעולות ומעשים טובים של הפצת התורה והיהדות, הרי עלינו לוודא להמשיך ולהוסיף על כל פעולות אלה, שישמשו כפירותיו וזרעו של שניאור זלמן לנצח
'קרן שניאור זלמן' בהסכם המשפחה והידידים יעסוק בתקפוה ראשונה – בעיקר- בשני פרוייקטים:
הראשון, קנית ספרי חסידות שיחולקו לכל הרבנים וראשי קהילות של פאריז והגליל, מבצע שזלמי בעצמו פעל בו רבות והרי זוהי תשובת המלך המשיח לבעל שם טוב: שיבוא ויגאל את עם ישראל "כשיפוצו מעיינותיך חוצה" – מעיינות הבעל שם טוב ה"ה תורת החסידות.
השני, פתיחת ספרי' חדשה בת כ-2500 ספרים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש – ברונא – ע"ד כבליובאוויטש, הישיבה בו זלמי גדל וחונך מהיותו צעיר לשנים עד ימיו האחרונים, ספריה זו תשמש במיוחד לספרים העוסקים בענייני גאולה ומשיח.
כן, "ספר תפארת שניאור זלמן" שיכלול את החידושי תורה שזלמי כתב וחידש וכן חידושים של רבנים וידידים שנכתבו לעילוי נשמתו, יודפס ע"י הקרן לקראת יום הולדתו הכ"ג – כ"ב שבט הבעל"ט. וודאי הדבר, שאין אנו פוסקים מלבקש ולהתחנן לבורא עולמים שיבוא ויגאלנו ע"י משיח צדקנו ואז נפגוש את שניאור זלמן ז"ל יחד עם עם ישראל בשלימותו, בקרוב ממש.

שני פרוייקטים

קנית ספרי חסידות
קנית ספרי חסידות שיחולקו לכל הרבנים וראשי קהילות של פאריז והגליל, מבצע שזלמי בעצמו פעל בו רבות והרי זוהי תשובת המלך המשיח לבעל שם טוב: שיבוא ויגאל את עם ישראל "כשיפוצו מעיינותיך חוצה" – מעיינות הבעל שם טוב ה"ה תורת החסידות.
Cout : 13.000€

ספרי' חדשה בת כ-2500 ספרים
פתיחת ספרי' חדשה בת כ-2500 ספרים בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש – ברונא – ע"ד כבליובאוויטש, הישיבה בו זלמי גדל וחונך מהיותו צעיר לשנים עד ימיו האחרונים, ספריה זו תשמש במיוחד לספרים העוסקים בענייני גאולה ומשיח.


Prix Description
960 ש"ח
40 ספרים
320 ש"ח 18 ספרים
69 ש"ח 1 ספר
אחר
המעוניין להקדיש ספרים לידידים או קרובים ליצור קשר "באימייל של הקרן.

התקדמות הקרן

5021€

וועד הקרן

ר' יוסף יצחק נפרסטק
יהודה גבאי
רפאל סילווער